Հայտարարություններ
Իրավունքներ >> Հայտարարություններ
Հայտարարություններ
Հարգելի հաճախորդ Դուք հնարավորություն ունեք ներկայացնելու Կազմակերպության և Ձեր միջև կնքվող գործարքից բխող պահանջները Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին:

Հարգելի հաճախորդ, հայտնում ենք Ձեզ, որ Կազմակերպությունը չի հրաժարվել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումները վիճարկելու իրավունքից: Դա նշանակում է, որ Կազմակերպությունը կարող է որոշ դեպքերում դատական կարգով վիճարկել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի կողմից Կազմակերպության դեմ կայացված որոշումները:

Համաձայն «Վարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի 141-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «Ֆիդես հիփոթեքային ընկերություն» ՈՒՎԿ ՓԲԸ դիմած ցանկացած անձի պահանջով վարկային կազմակերպությունը պարտավոր է նրան հնգօրյա ժամկետում հնարավորություն ընձեռել ծանոթանալու`
- վարկային կազմակերպության ֆինանսական հաշվետվությունների (առնվազն վերջին տարեկան) և հաշվետվությունների վերաբերյալ արտաքին աուդիտի եզրակացության պատճեններին.
- վարկային կազմակերպության պետական գրանցման վկայականի և վարկային կազմակերպության կանոնադրության պատճեններին:
Վճարը, որը գանձվում է սույն հայտարարությամբ սահմանված տեղեկությունների և փաստաթղթերի պատճենների տրամադրման համար, չի կարող այդ պատճենները պատրաստելու ծախսերից մեծ լինել:
ՀԱՇՎԻՉ
Հաշվիչը կազմված է մայր գումարի և ընդհանուր գումարի հավասարաչափ մարումների տարբերակներով: Այն Ձեզ հնարավորություն է տալիս պատկերացնել Ձեր հնարավոր վարկի մարումների մեծությունը:
Վարկի գումարը (ՀՀ դրամ)
Տարեկան տոկոսադրույքը (%)
Մարման ժամկետը (ամիս)
Վարկի մարման տարբերակը
մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով
հավասարաչափ մարումներով
Կազմակերպության կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ սպառիչ տեղեկություններ կարող եք ստանալ զանգահարելով +374 47 97 01 97 կամ այցելելով Կազմակերպության գրասենյակ` ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ, Մ. Գոշ 2/33:
Հայտարարություն
Կազմակերպությունը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղում պարունակող այլ ընկերությունների կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, և Կազմակերպությունը պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՂ ԿԱԶՄ.
ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔՆԵՐ
Դրամական միջ. ներգրավման 4.5
Լոմբարդային ռեպո 7.5
Վերաֆինանսավորման 6.0
Բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույք 12%
ՓՈԽԱՐԺԵՔ
25/05/2018
USD 1 482.76   0.11
GBP 1 644.63   -1.83
EUR 1 565.36   -0.74
RUB 1 7.81   -0.05
Թարմացվել է` 25.05.2018 12:26:46